Skip to main content
Baarns Ondernemers Netwerk

Organisatiecomité

Het organisatiecomité organiseert samen met het bestuur de bijeenkomsten van het Baarns OndernemersNetwerk. De leden van het organisatiecomité worden in de ALV benoemd voor een periode van drie jaar. Het organisatiecomité bestaat uit ten minste drie leden van de vereniging. Ter voorbereiding van de bijeenkomsten vergaderen het bestuur en organisatiecomité samen en besluiten zij hoe de bijeenkomst zal worden georganiseerd en ingevuld. Sinds 2022 bestaat het organisatiecomité van het Baarns OndernemersNetwerk uit:

Karin Palmen

Palmen Consulting

Rob Reeuwijk

OpMaat Vergaderen B.V.

Nanja de Nier

Nanja de Nier | organisatie, marketing & training

Baarns Ondernemers Netwerk

5 redenen om voor
de BON te kiezen

  • Leuke groep Ondernemers
  • Handige tips
  • Waardevol netwerk
  • Inspirerend programma
  • Elkaar inspireren