Baarns Ondernemers Netwerk

Lidmaatschap

Het Baarns OndernemersNetwerk heeft sinds de start in 2007 een gestage groei doorgemaakt en telt op dit moment circa 40 leden uit verschillende branches. Wij staan een beheerste groei voor, zodat de leden voldoende gelegenheid krijgen elkaar goed te leren kennen.

Contributie
De jaarlijkse contributie bedraagt € 395,- exclusief BTW. Bij instap na 1 juli wordt een halfjaar contributie in rekening gebracht. Wanneer er sprake is van een aanmelding na 1 november, gaat het lidmaatschap formeel in per 1 januari van het volgende jaar. In de contributie is inbegrepen: deelname aan de netwerkbijeenkomsten, inclusief leerstof van gastsprekers, drankjes en eten.

Het contributiejaar van het Baarns OndernemersNetwerk loopt van 1 januari t/m 31 december en de opzegtermijn is minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar.

Aanmelden voor het lidmaatschap? Vul het aanvraagformulier lidmaatschap in, waarna u z.s.m. een reactie krijgt van ons.

Baarns Ondernemers Netwerk

5 redenen om voor
de BON te kiezen

  • Leuke groep Ondernemers
  • Handige tips
  • Waardevol netwerk
  • Inspirerend programma
  • Elkaar inspireren

Copyright 2020 © Baarns OndernemersNetwerk