Skip to main content
Baarns Ondernemers Netwerk

Lidmaatschap

Het Baarns OndernemersNetwerk heeft sinds de start in 2007 een gestage groei doorgemaakt en telt op dit moment circa 40 leden uit verschillende branches. Wij staan een beheerste groei voor, zodat de leden voldoende gelegenheid krijgen elkaar goed te leren kennen.

Contributie
De jaarlijkse contributie per 1 januari 2024 is € 465,- exclusief BTW voor een vol jaar. In de contributie is inbegrepen: deelname aan de BON-netwerkbijeenkomsten, inclusief leerstof van gastsprekers, drankjes, hapjes en diners. Daarnaast kunnen BON-leden ook deelnemen aan bijeenkomsten van Platform Ondernemend Baarn. 

Het contributiejaar van het Baarns OndernemersNetwerk loopt van 1 januari t/m 31 december en de opzegtermijn is minimaal 1 maand voor het einde van het kalenderjaar.

Aanmelden voor het lidmaatschap? Vul het aanvraagformulier lidmaatschap in, waarna u z.s.m. een reactie krijgt van ons.

Baarns Ondernemers Netwerk

5 redenen om voor
de BON te kiezen

  • Leuke groep Ondernemers
  • Handige tips
  • Waardevol netwerk
  • Inspirerend programma
  • Elkaar inspireren